विलोम शब्द II Vilom Shabd II 500+ Important II

विलोम शब्द
(Vilom Shabd)


विलोम शब्द (Vilom Shabd)
विलोम शब्द (Vilom Shabd)

विलोम का अर्थ है- उल्टा । विलोम शब्द (Vilom shabd) से आशय है- विपरीत अर्थ वाला शब्द।  अर्थात विपरीत अर्थ का बोध करने वाले शब्द को विलोम शब्द (Vilom Shabd) या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। 

कुछ मुख्य विलोम शब्द (Vilom shabd) ज्ञानकोश की वृद्धि हेतु दिए जा रहे हैं, जिनके प्रयोग करने से भावी व वर्तमान परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो।

‘अ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • अधिक = न्यून / कम
 • असीम = ससीम
 • अनेक = एक
 • अमावस्या = पूर्णिमा
 • अपचय = उपचय 
 • अनुराग = द्वेष / विराग
 • अनुयायी = विरोधी
 • अवनि = अंबर
 • अलभ्य = लभ्य / प्राप्य
 • अनहोनी = होनी
 • अति = अल्प
 • अस्तेय = स्तेय 
 • अवसाद = प्रफुल्लता
 • अर्पित = गृहीत
 • अवशेष = निःशेष
 • अधम = श्रेष्ठ / उत्तम
 • अर्वाचीन = प्राचीन 
 • अग्नि = जल
 • अवश्य = संभवतः
 • अतल = वितल
 • अकाम = निष्काम / सकाम
 • अग्रज = अनुज
 • अभिमुख = विमुख
 • अवनत = उन्नत 
 • अमीर = ग़रीब
 • अतिवृष्टि = अनावृष्टि / अनावर्षण
 • अतिथि = आतिथेय / मेज़बान
 • अनाथ = सनाथ
 • अनुमोदन = विरोध
 • अनुरक्त = विरक्त
 • अभिज्ञ = अनभिज्ञ / अज्ञ
 • अनंत = अंत
 • अवरोध = अनवरोध
 • अल्पज्ञ = बहुज्ञ
 • अनुरूप = प्रतिरूप
 • अधिकार = अनधिकार
 • अनैक्य = ऐक्य 
 • अनेकेश्वरवादी = एकेश्वरवादी
 • अनित्य = नित्य
 • अपकार = उपकार
 • अजेय = जेय
 • अपेक्षा = उपेक्षा
 • अक्षम = सक्षम
 • अनिवार्य = ऐच्छिक / वैकल्पिक
 • अनुलोम = प्रतिलोम / विलोम
 • अल्प = अति / महा / बहु / प्रचुर / अधिक
 • अपेक्षित = अनपेक्षित / उपेक्षित
 • अनाहूत = आहूत
 • अत्रत्य = तत्रत्य
 • अपयश = सुयश (यश)
 • अग्र = पश्च / पश्चात्
 • अमृत = विष
 • अधीर = धीर
 • अचर = चर
 • अनुनासिक = निरनुनासिक
 • अवकाश = अनवकाश / व्यस्तता
 • अकर्मण्य = कर्मण्य / कर्मठ
 • अघ = अनघ
 • अस्त्रीकरण = निरस्त्रीकरण
 • अवलम्ब = निरवलंब
 • अकर्मक = सकर्मक
 • अथ = इति
 • अल्पायु = दीर्घायु / चिरायु
 • अप्रत्यक्ष = प्रत्यक्ष
 • अतिकाय = कृशकाय / लघुकाय
 • अचेत/अचेतन = सचेत / चेतन
 • अवनति = उन्नति
 • अपराध = निरपराध
 • अद्यतन = पुरातन / अनद्यतन
 • अधिकांश = अल्पांश
 • अमर = मर्त्य
 • अर्पण = ग्रहण
 • अपमान = सम्मान
 • अल्पसंख्यक = बहुसंख्यक
 • अभ्यस्त = अनभ्यस्त
 • अनुशासन = अननुशासन
 • अभ्यंतर = बाह्य
 • अकेला = साथ
 • अल्पप्राण = महाप्राण
 • अगम = गम / सुगम
 • अज्ञ = विज्ञ / प्रज्ञ / सर्वज्ञ
 • अभिशाप = वरदान
 • अधिकृत = अनधिकृत
 • अतुकांत = तुकांत
 • अभियुक्त = अभियोगी
 • अरुचि = सुरुचि
 • अवतल = उत्तल
 • अर्जन = वर्जन
 • अस्त = उदय
 • अवर= प्रवर 
 • असूया = अनसूया
 • अर्थ = अनर्थ
 • अधूरा = पूरा
 • अनुग्रह = दंड / कोप
 • अभिमुख = पराङ्मुख 
 • अकाल = सुकाल
 • अदोष = सदोष
 • अनुकूल = प्रतिकूल

‘आ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • आस्था = अनास्था
 • आकुंचन (सिकुड़ना) = प्रसारण
 • आदि = अंत
 • आवर्तक = अनावर्तक
 • आच्छादित = अनाच्छादित
 • आह्वान = विसर्जन
 • आवश्यक = अनावश्यक
 • आलसी = कर्मठ, कर्मण्य
 • आत्मनिर्भर = अनुजीवी, परजीवी
 • आधार = निराधार
 • आश्रित = निराश्रित
 • आकांक्षा = अनाकांक्षा
 • आशिष् = अभिशाप, शाप
 • आमिष(सामिष) = निरामिष(शाकाहारी)
 • आतुर = अनातुर
 • आडंबर = सादगी
 • आरूढ़ (सवार) = अनारूढ़
 • आधुनिक = प्राचीन
 • आग्रह = दुराग्रह
 • आवास = प्रवास
 • आज़ादी = गुलामी
 • आयात = निर्यात
 • आसक्त = अनासक्त
 • आर्द्र (गीला) = शुष्क, अनार्द्र
 • आगामी = विगत
 • आक्रमण = प्रतिरक्षा
 • आदृत (सम्माननीय) = अनादृत, निरादृत, तिरस्कृत
 • आमिषभोजी (माँसाहारी) = निरामिषभोजी
 • आशा = निराशा
 • आर्ष (वैदिक) = अनार्ष
 • आचार = अनाचार
 • आवर्तन = प्रत्यावर्तन
 • आरंभ = अंत (समापन)
 • आरोह = अवरोह
 • आशीर्वाद = अभिशाप
 • आकर्षण = विकर्षण / अनाकर्षण / अपकर्षण
 • आह्लाद (प्रसन्नता) = विषाद (दुःख)
 • आगमन = निर्गमन
 • आनंद = विषाद, शोक
 • आडंबरयुक्त = आडंबरहीन
 • आदान = प्रदान
 • आदर = निरादर
 • आज्ञापालन = अवज्ञा
 • आविर्भूत = तिरोभूत/तिरोहित
 • आनंदमय = विषादपूर्ण, शोकमग्न
 • आक्रांत (जिस पर आक्रमण हुआ हो।) = अनाक्रांत/आक्रांता(आक्रमण करने वाला)
 • आविर्भाव(पैदा होना) = तिरोभाव (लोप)
 • आज्ञाकारी = अनाज्ञाकारी
 • आगत = अनागत
 • आकाश = पाताल
 • आवृत = अनावृत

‘इ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • इति = अथ
 • इह = पर
 • इहलोक = परलोक
 • इष्ट = अनिष्ट
 • इच्छा = अनिच्छा

‘ई’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • ईहा (इच्छा) = अनीहा (अनिच्छा)
 • ईषत् (कम) = अलम् (पर्याप्त)
 • ईर्ष्या = प्रेम
 • ईमानदार = बेईमान
 • ईप्सित (इच्छित) = अनीप्सित
 • ईश्वर = अनीश्वर

‘उ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • उपार्जित = अनुपार्जित / स्वयंप्राप्त 
 • उपमेय = अनुपमेय/उपमान
 • उत्तम = अधम
 • उष्ण = शीत
 • उन्नति = अवनति
 • उत्पत्ति = विनाश
 • उन्मुख = विमुख
 • उर्वर = ऊसर, बंजर, अनुर्वर
 • उदीची = अवाची 
 • उऋण = ऋणी
 • उत्कृष्ट = निकृष्ट
 • उत्तमर्ण = अधमर्ण
 • उत्पतन = निपतन 
 • उत्थान = पतन
 • उत्खनन = निखनन 
 • उत्साह = निरुत्साह
 • उदयाचल = अस्ताचल
 • उग्र = सौम्य
 • उपरितन = अधस्तन
 • उन्मीलन = निमीलन
 • उपकार = अपकार
 • उपचार = अपचार
 • उपत्यका = अधित्यका 
 • उद्धत = विनीत
 • उद्घाटन = समापन
 • उत्तीर्ण = अनुत्तीर्ण
 • उभरा = धँसा
 • उत्कर्ष = अपकर्ष
 • उपर्युक्त = अधोलिखित 
 • उत्तरायण (सूर्य का उत्तर की ओर होना) = दक्षिणायन
 • उदार = कृपण (कंजूस/अनुदार)
 • उचित = अनुचित
 • उन्मूलन = स्थापन/रोपण
 • उपयुक्त = अनुपयुक्त
 • उपजाऊ = बंजर
 • उपजीव्य = उपजीवी
 • उदात्त = अनुदात्त

‘ऊ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • ऊर्ध्वगामी = अधोगामी
 • ऊर्ध्वमुख (ऊपर मुख किए हुए) = अवाङमुख(नीचे की ओर मुख)
 • ऊर्ध्व = अध/अधर

‘ऋ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • ऋजुता = वक्रता
 • ऋणात्मक = धनात्मक
 • ऋत = अनृत
 • ऋजु = वक्र

‘ए’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • एकांत = अनेकांत
 • एडी = चोटी
 • एकाकी = समग्र
 • एकल = सकल
 • एकाग्र = चंचल
 • एक = अनेक
 • एकत्र = विकीर्ण (फैलना)

‘ऐ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • ऐतिहासिक = अनैतिहासिक
 • ऐहिक = पारलौकिक
 • ऐक्य = अनैक्य
 • ऐश्वर्य = अनैश्वर्य

‘ओ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • ओजस्वी/तेजस्वी = निस्तेज

‘औ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • औपचारिक = अनौपचारिक
 • औदार्य = अनौदार्य
 • औचित्य = अनौचित्य

‘अं’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • अंतर्गत = बहिर्गत
 • अंधकार = प्रकाश / आलोक
 • अंतरंग = बहिरंग
 • अंतर्नाद = बहिर्नाद
 • अंतर्द्वंद्व = बहिर्द्वंद्व
 • अंगीकार/स्वीकार = अस्वीकार
 • अंदरूनी = बाहरी

‘क’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • कुपथ = सुपथ
 • क्रय = विक्रय
 • कदाचार = सदाचार
 • कुलटा = पतिव्रता/सती
 • कृतज्ञ = कृतघ्न, अकृतज्ञ 
 • कृष्ण = शुक्ल/धवल
 • कड़वा = मीठा
 • कलंकित = निष्कलंक
 • क्रूर = अक्रूर/सदय
 • कुकृति = सुकृति
 • कल्पना = यथार्थ
 • कृपा = कोप
 • कोमल = कठोर
 • कृत्रिम = प्राकृतिक/अकृत्रिम
 • कलुषित = निष्कलुष
 • कुलीन = अकुलीन
 • कमी = बेसी/बाहुल्य
 • कायर = शूरवीर/साहसी
 • कीर्ति = अपकीर्ति
 • कल्याण = अकल्याण
 • कुत्सा (निंदा) = प्रशंसा
 • कर्कशा = सुशीला (मधुरभाषिणी)
 • कुटिल = सरल
 • कुबुद्धि = सुबुद्धि
 • क्रिया = प्रतिक्रिया
 • कोप = कृपा/अनुग्रह
 • कारण = अकारण
 • काला = गोरा/सफ़ेद
 • कर्ता = अकर्ता
 • कार्य = अकार्य
 • कटु = मधुर
 • क्रम = व्यतिक्रम
 • कुलभूषण = कुलदूषण
 • क़सूर = बेक़सूर
 • क्रोध = क्षमा
 • कुमार्ग = सुमार्ग
 • कापुरुष = पुरुषार्थी
 • कृश = पुष्ट/स्थूल
 • क़ानूनी = ग़ैर- क़ानूनी

‘ख’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • खरा = खोटा
 • खल = सज्जन, साधु
 • खेद = प्रसन्नता
 • खगोल = भूगोल
 • ख़ुशबू = बदबू
 • ख़रीद = बिक्री/फ़रोख़्त
 • ख़र्च = आमदनी
 • ख़ास = आम
 • खंडन = मंडन
 • खिलना = मुरझाना
 • खाद्य = अखाद्य
 • खीजना = रीझना (प्रसन्न)

‘ग’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • ग्रस्त = मुक्त
 • गेय = अगेय
 • ग्रामीण = नागरिक
 • गौरव = लाघव
 • गौण = प्रमुख
 • गुप्त = प्रकट
 • गरल = सुधा/अमृत
 • गुरु = लघु
 • ग्राम्य = नागर
 • गाढ़ा = पतला
 • ग्राह्य = त्याज्य, अग्राह्य
 • गणतंत्र = राजतंत्र
 • गोचर = अगोचर
 • गुण = अवगुण
 • गमन = आगमन
 • गंभीर = चंचल
 • गत = आगत
 • गगन = पृथ्वी
 • गहरा = उथला
 • गरिमा = लघिमा 
 • गृहस्थ = सन्न्यासी
 • गम्य = अगम्य

‘घ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • घाटा = मुनाफ़ा
 • घोष = अघोष
 • घर = बाहर/बेघर
 • घना = छितरा/बिखरा
 • घात = प्रतिघात
 • घटित = अघटित

‘च’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • चेतना = मूर्च्छा
 • चंचल = स्थिर
 • चोर = साहूकार
 • चिरंतन = क्षणिक, नश्वर
 • चल = अचल
 • चतुर = मूढ़
 • चिंतामुक्त = चिंताग्रस्त
 • चर = अचर
 • चिंतित = निश्चिंत
 • चिर = अचिर
 • चपल = गंभीर
 • चिकना = खुरदरा

‘छ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • छली = निश्छल
 • छूत = अछूत
 • छद्म = व्यक्त

‘ज’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • ज्योत्स्ना (चाँदनी) = तमिस्रा (अंधेरीरात)
 • जल = थल
 • ज्येष्ठ = लघु
 • जटिल = सरल
 • जन्म = मरण
 • जड़ = चेतन
 • जय = पराजय
 • जेय = अजेय
 • जंगली = घरेलू/पालतू
 • जंगम = स्थावर/जड़
 • ज्योति = तिमिर (अंधकार)
 • जातीय = विजातीय
 • जाग्रत = सुषुप्त/सुप्त
 • ज्वार = भाटा
 • जीवन = मरण
 • जागरण = निद्रा

‘झ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • झोपड़ी = महल
 • झीना = गाढ़ा
 • झगड़ालू = शान्त

‘ट’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • टूटना = जुड़ना
 • टकैत = निर्धन
 • टोटा = नफ़ा/फ़ायदा

‘ठ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • ठोस = तरल
 • ठिगना = लंबा
 • ठौर = कुठौर

‘ढ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • ढुलमुल = दृढ़
 • ढीठ = संकोची

‘त’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • तृप्ति = तृषा (प्यास)
 • तिक्त (कड़वा) = मधुर
 • तरंगित = निस्तरंग
 • तृष्णा = वितृष्णा
 • ताज़ा = बासी
 • तमस = सत्व
 • तेजस्वी = निस्तेज
 • तिमिर = प्रकाश
 • तुलनीय = अतुलनीय
 • तुच्छ = महान
 • तृप्त = अतृप्त
 • तटस्थ = मध्यस्थ
 • तारुण्य = वार्धक्य 
 • तरुण = वृद्ध
 • तुकांत = अतुकांत
 • तृष्णा = वितृष्णा
 • तामसिक = सात्त्विक
 • त्याग = ग्रहण
 • त्यक्त = गृहीत 

‘थ’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • थल = जल
 • थोक = फुटकर/खुदरा

‘द’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • दोष = गुण
 • दुरुपयोग = सदुपयोग
 • दानव = देव
 • दुष्ट = भद्र, भला
 • दया = क्रूरता/निर्ममता
 • दुष्प्राप्य = सुप्राप्य
 • द्वंद्व = निर्द्वंद्व
 • दूषित = स्वच्छ
 • द्वैत = अद्वैत
 • दुष्कर = सुकर
 • देवी = मानुषी
 • दक्षिण = वाम, उत्तर
 • दम्भी = विनम्र
 • दैवी = आसुरी
 • दुर्दिन = सुदिन
 • देय = अदेय
 • दुराशय = सदाशय
 • दुर्बुद्धि = सुबुद्धि
 • दंड = पुरस्कार
 • दुर्बल = सबल
 • दास = स्वामी
 • दीर्घ = ह्रस्व, लघु
 • दुर्देव (दुर्भाग्य) = सौभाग्य
 • दिव्य = अदिव्य
 • देव = दैत्य/दानव
 • दाख़िल = ख़ारिज
 • दिवा = रात्रि
 • दयालु = निर्दय
 • दाता = सूम
 • दुर्जन = सज्जन
 • दुराचारी = सदाचारी
 • दरिद्र/निर्धन = धनी/संपन्न
 • देह = विदेह
 • दानी = कृपण/कंजूस

‘ध’ से शुरू होने वाले विलोम शब्द

 • धर्म = अर्धम/पाप
 • धृष्ट = विनयशील, विनीत
 • धूमिल = उज्ज्वल
 • धीर = अधीर
 • ध्वंस/नाश = निर्माण
 • धनाढ्य = निर्धन
 • धारण = परित्याग

‘न’ से शुरू होने वाले शब्द

 • निर्लज्ज = सलज्ज
 • नास्तिक = आस्तिक
 • निर्मल = मलिन
 • नीरस = सरस
 • नूतन = पुरातन
 • निश्चल = चंचल
 • नवीन = प्राचीन
 • न्यूनतम = अधिकतम
 • निष्फल = सफल
 • निराकार = साकार
 • नश्वर = अनश्वर/शाश्वत
 • नैतिक = अनैतिक
 • नमकहराम = नमकहलाल
 • निष्काम = सकाम
 • नख = शिख
 • निडर = डरपोक
 • निष्क्रिय = सक्रिय
 • नादान = समझदार
 • निर्यात = आयात
 • निश्चय = अनिश्चय/संदेह
 • नियमित = अनियमित
 • निरपेक्ष = सापेक्ष 
 • निरामिष = सामिष
 • निंद्य = अनिन्द्थ(वंद्य/स्तुत्य)
 • निरस्त्र = सशस्त्र
 • निषिद्ध = विहित (उचित)
 • नेकी = बदी
 • नैसर्गिक (प्राकृतिक) = कृत्रिम
 • निंदा = स्तुति
 • निरंतन = नश्वर
 • नाश/ध्वंस = निर्माण
 • नि:स्वार्थ = स्वार्थी
 • नित्य = अनित्य
 • नत = उन्नत
 • नाम = अनाम
 • निर्दय = सदय
 • निरर्थक = सार्थक
 • नायक = खलनायक
 • निकट = दूर
 • निद्रा = जागरण
 • नेक (अच्छा) = बद (बुरा)
 • निर्गुण = सगुण
 • निमीलन (बंद होना) = उन्मीलन (खुलना)
 • नक़द = उधार
 • निरक्षर = साक्षर
 • नरक = स्वर्ग

‘प’ से शुरू होने वाले शब्द

 • पार = अपार
 • पूर्ववर्ती = परवर्ती
 • परतंत्र = स्वतंत्र
 • परवर्ती (बादवाला) = पूर्ववर्ती (पहलेवाला)
 • परुष/कठोर = कोमल
 • पतन = उत्थान
 • पदोन्नत = पदावनत
 • परितोष = दंड
 • पतित = पुण्यात्मा
 • पाश्चात्य = पौरस्त्य/पौर्वात्य
 • पाठ्य = अपाठ्य
 • पंडित = मूर्ख
 • पदारूढ़ = पदच्युत
 • परकीय = स्वकीय
 • पशुता = मनुष्यता
 • पूर्वाह्न = अपराह्न
 • पर्णकुटी = प्रासाद
 • पतिव्रता = कुलटा
 • परा = अपरा
 • पैना = भोथरा
 • पुरातन = अधुनातन, नवीन, नूतन
 • पालक = घातक
 • पात्र = अपात्र
 • पाशविक = मानवी
 • पुरस्कार = दंड
 • परमार्थ/परार्थ = स्वार्थ
 • पराधीन = स्वाधीन
 • परिहार्य = अपरिहार्य
 • पेय = अपेय
 • पर = अपर
 • पवित्र = अपवित्र
 • पश्चात् = पूर्व
 • पुरोगामी = पश्चगामी 
 • पठित = अपठित
 • पुष्ट = क्षीण, अपुष्ट
 • पूर्ण = अपूर्ण

‘प्र’ से शुरू होने वाले शब्द

 • प्रमुख = सामान्य
 • प्रच्छन्न = प्रकट
 • प्रेम = घृणा
 • प्रजा = राजा
 • प्रगति (उन्नति) = अवनति
 • प्रवेश = निर्गम
 • प्रारब्ध (पिछले जन्म के कर्म) = पौरुष (इस जन्म के कर्म)
 • प्रतीची (पश्चिमी) = प्राची (पूर्वी)
 • प्रज्ञ/विज्ञ = अज्ञ
 • प्रलय = सृष्टि
 • प्रसिद्ध = अप्रसिद्ध
 • प्रभु (स्वामी) = भृत्य (सेवक)
 • प्रातः = सायं
 • प्रसन्न = अप्रसन्न
 • प्रकृति = पुरुष
 • प्रत्यक्ष = परोक्ष
 • प्रवृत्ति = निवृत्ति
 • प्रसारण = संकुचन
 • प्रदोष (शाम) = प्रत्यूष (सुबह)
 • प्रधान = गौण
 • प्रज्ञावान = प्रज्ञाहीन
 • प्राणपद = प्राणहर
 • प्रकाश = अंधकार
 • प्रीति = बैर
 • प्रजातंत्र = राजतंत्र

‘फ’ से शुरू होने वाले शब्द

 • फूल = काँटा
 • फल = निष्फल
 • फैलना = सिकुड़ना

‘ब’ से शुरू होने वाले शब्द

 • बहादुर = डरपोक
 • बंध्या = उर्वरा
 • बर्बर = सभ्य
 • बाढ़ = सूखा
 • बद = नेक
 • बद्ध = मुक्त
 • बुराई = भलाई/अच्छाई
 • बच्चा = बूढ़ा
 • बंधन = मुक्ति
 • बलवान = निर्बल
 • बैर = प्रीति
 • बंजर = उर्वर
 • बहुतायत = कमी
 • बहिष्कार = स्वीकार
 • बढ़िया = घटिया

‘भ’ से शुरू होने वाले शब्द

 • भावी = अतीत
 • भूत = भविष्य
 • भिखारी = अमीर
 • भय = साहस/अभय
 • भोला = चालाक
 • भक्ष्य = अभक्ष्य
 • भाग्य = दुर्भाग्य
 • भीषण = सौम्य
 • भेद = अभेद
 • भोगी = योगी
 • भौतिक = आध्यात्मिक
 • भीत = निर्भय, अभीत, निर्भीक
 • भीड़ = एकांत, छीड़
 • भारी = हल्का
 • भ्रांत = निभ्रांत
 • भाव = अभाव
 • भद्र = अभद्र/दुष्ट
 • भोज्य = अभोज्य
 • भीरु = साहसी, निर्भीक, निडर
 • भूषण = दूषण

‘म’ से शुरू होने वाले शब्द

 • मित्र = शत्रु
 • मूल्यवान = मूल्यहीन
 • मान्य = अमान्य
 • मसृण = रुक्ष
 • मिलन/मिलना = विछोह/बिछुड़ना
 • मित (सीमित) = अपरिमित, अमित
 • मनुष्यता = पशुता
 • मूक = वाचाल
 • मान = अपमान
 • मुख = पृष्ठ/प्रतिमुख/विमुख
 • मृत = जीवित
 • महीन = मोटा
 • मितव्यय = अपव्यय
 • मौखिक = लिखित
 • मुसीबत = आराम
 • मतैक्य = मतवैभिन्य/मतभेद
 • मानवीय = अमानवीय
 • मुख्य = गौण
 • मनुज = दनुज
 • महायोगी = महाभोगी
 • मानव (मनुष्य) = दानव, पशु
 • मत = विमत
 • मिथ्या = सत्य
 • मानवता = नृशंसता 
 • मलिन = निर्मल
 • मोटा = पतला
 • मिष्ट = कटु
 • मूदु = कठोर
 • मितव्ययी = अपव्ययी
 • मंडन (समर्थन) = खंडन
 • मग्न = दुखी
 • मुक्त = बद्ध (बँधा हुआ)
 • ममता = निष्ठुरता
 • मेहनती = आलसी
 • महात्मा = दुरात्मा
 • मेहमान = मेज़बान/आतिथेय
 • मंगल = अमंगल
 • मर्त्य (मरने योग्य) = अमर्त्य, अमर
 • मुस्कान = रुदन
 • मंद = तीव्र/अमंद/तेज
 • मँहगा = सस्ता
 • मुनाफ़ा = नुक़सान

‘य’ से शुरू होने वाले शब्द

 • योग = वियोग
 • योग्य = अयोग्य
 • यथार्थ = आदर्श/कल्पित
 • युगल = एकल
 • योगी = भोगी
 • युद्ध = शांति
 • यौवन = बुढ़ापा/वार्धक्य
 • यातना = सेवा
 • युवा = वृद्ध
 • युक्त = अयुक्त

‘र’ से शुरू होने वाले शब्द

 • रुदन = हास्य
 • रिक्त = पूर्ण
 • राष्ट्रप्रेम = राष्ट्रद्रोह
 • राग = द्वेष, विराग
 • रक्षक = भक्षक/घातक
 • राका = कुहू 
 • रंक = राजा
 • रचना = ध्वंस/विनाश
 • रिपु = मित्र
 • रुग्ण = स्वस्थ
 • राक्षस = देवता
 • रोगी (रुग्ण) = स्वस्थ/नीरोग
 • रोगी = नीरोग
 • रूढ़िवादी = स्वच्छंदवादी
 • रीता (खाली) = भरा
 • रत = विरत

‘ल’ से शुरू होने वाले शब्द

 • लघु = दीर्घ
 • लोभी = निर्लोभ
 • लाघव = गौरव
 • लोक = परलोक
 • लचीला = कठोर
 • ललित/सुरूप = कुरूप
 • लभ्य = अलभ्य
 • लिखित = अलिखित/मौखिक
 • लिप्त = निर्लिप्त
 • लाभ = हानि
 • लंबा = चौड़ा
 • लौकिक = अलौकिक
 • लेशमात्र (अल्प) = प्रचुर (बहुत)

‘व’ से शुरू होने वाले शब्द

 • विभव = पराभव
 • वर = वधू
 • विपत्ति = संपत्ति
 • वेदना = आनन्द
 • विपदा = संपदा
 • विधि = निषेध
 • वृष्टि = अनावृष्टि
 • विपथ = सत्पथ
 • विलंब = अविलंब
 • विस्मरण = स्मरण
 • वाद = विवाद
 • विश्लेषण पर = संश्लेषण
 • विनीत = दुर्विनीत/उद्दंड
 • वृद्धीकरण = संक्षेपण
 • विक्रय = क्रय
 • विशिष्ट = सामान्य
 • विजित = अविजित, विजेता
 • विरत = रत/निरत
 • विस्तार = संक्षेप
 • वियोग = संयोग
 • वादी = प्रतिवादी
 • विजय = पराजय
 • वाग्मी = मितभाषी
 • विशेष = साधारण
 • विपुल = अल्प
 • विकास = ह्रास
 • विराम = अविराम
 • विषाद = हर्ष/आलाद
 • विरल = सघन
 • विस्तृत = संक्षिप्त
 • वैतनिक = अवैतनिक
 • विपन्न = संपन्न
 • वृद्धि = क्षय
 • विकीर्ण = संकीर्ण सिमटना/आकीर्ण
 • विवादास्पद = निर्विवाद
 • विपद् = संपद् 
 • विदाई = स्वागत
 • वैयक्तिक = निर्वैयक्तिक
 • वैमनस्य = सौमनस्य
 • वैर = प्रीति
 • विद्वान = मूर्ख
 • विख्यात/ख्यात = कुख्यात
 • विरक्त = आसक्त, अनुरक्त
 • विलास = तपस्या
 • विसर्जन/संग्रहण = आवाहन
 • वरिष्ठ/ज्येष्ठ = कनिष्ठ
 • विहित(स्वीकार्य) = निषिद्ध(वर्जित)
 • व्यक्तिगत = सामाजिक
 • व्यास = समास 
 • व्यर्थ = अव्यर्थ/सफल
 • व्यष्टि = समष्टि
 • व्यक्ति = समाज

‘श’ से शुरू होने वाले शब्द

 • शासक = शासित
 • शेष = अशेष
 • शुभ = अशुभ
 • शकुन = अपशकुन
 • शिरोमणि = चरणधूलि
 • शुद्ध = अशुद्ध
 • शाश्वत = क्षणिक
 • शिक्षित = अशिक्षित
 • शोषण = पोषण
 • शायद = अवश्य/निश्चय
 • शीर्ष = पाद/तल
 • शिव = अशिव
 • शिष्ट = अशिष्ट
 • शांत = अशांत
 • शठ(दुष्ट) = सज्जन
 • श्यामल = गौर
 • शोक = हर्ष
 • शिख = नख
 • शोषक = शोषित
 • शुक्ल = कृष्ण
 • श्याम = श्वेत
 • शीत = ऊष्ण/ताप
 • शयन = जागरण
 • श्लील = अश्लील
 • श्लाघा = निंदा
 • श्वास = उच्छ्वास
 • श्वेत = श्याम

‘श्र’ से शुरू होने वाले शब्द

 • श्रव्य = अश्रव्य
 • श्रीगणेश = इतिश्री
 • श्रोता = वक्ता
 • श्रुत = अश्रुत

‘स’ से शुरू होने वाले शब्द

 • सुनीति = कुनीति
 • सद्वृत्त = दुर्वृत्त 
 • संभव = असंभव
 • सुगंध = दुर्गंध
 • संक्षिप्त = विस्तृत
 • संकल्प = विकल्प
 • सविकार = निर्विकार
 • संग = निस्संग/निःसंग
 • सुमति = कुमति
 • सुरीला = बेसुरा
 • संश्लेषण = विश्लेषण
 • समास = व्यास
 • सेव्य = सेवक
 • समष्टि = व्यष्टि
 • सर्द = गर्म
 • सुधार = बिगाड़
 • सत्य = असत्य
 • सम्मुख = विमुख
 • संस्कार = विकार
 • सुकर्म = कुकर्म
 • सुघड़ = फूहड़
 • संलग्न = निलग्न/विलग्न
 • सदाचार = कदाचार
 • सजल = निर्जल
 • सहृदय = हृदयहीन
 • सधवा = विधवा
 • सवर्ण = विवर्ण/असवर्ण
 • साधर्म्य = वैधर्म्य
 • सुबुद्धि/सद्बुद्धि = दुर्बुद्धि
 • सुयोग = वियोग
 • सघन = विरल
 • सृष्टि = प्रलय
 • साहचर्य = पृथक्करण 
 • सुलभ = दुर्लभ
 • सौभाग्य = दुर्भाग्य
 • सुशील = दुश्शील
 • सम = विषम
 • सदाचारी = दुराचारी
 • सबल = निर्बल
 • सुरति = निरति
 • सजीव = निर्जीव
 • संस्कृति = विकृति
 • संघटन = विघटन
 • सफल = असफल/विफल
 • सीत्कार = चीत्कार 
 • सकाम = निष्काम
 • सादर = निरादर
 • सरल = कठिन/कुटिल/वक्र/ जटिल
 • संकीर्ण = विस्तीर्ण
 • साधु = असाधु
 • संयुक्त = वियुक्त
 • सुगम = दुर्गम
 • संधि = विच्छेद/विग्रह
 • सुप्रबंध = कुप्रबंध
 • सुअवसर = कुअवसर
 • सीमित = असीमित
 • सार्थक = निरर्थक
 • सुरीति = कुरीति
 • सत्कार = तिरस्कार
 • सूक्ष्म = स्थूल
 • सुबोध = दुर्बोध
 • सहानुभूति = घृणा
 • सुर = असुर
 • संश्लिष्ट = विश्लिष्ट
 • संध्या = प्रात:
 • सायास = अनायास
 • साकार = निराकार
 • सहमत = असहमत
 • सत् = असत्
 • सृजन/सर्जन = विनाश/संहार
 • संतोष = असंतोष/लोभ
 • सगुण = निर्गुण
 • स्वस्थ = अस्वस्थ
 • स्वार्थ = परमार्थ
 • स्वजन = परिजन
 • स्थिर = अस्थिर, चंचल
 • स्वतंत्र = परतंत्र
 • स्पष्ट = अस्पष्ट
 • स्वकीया = परकीया
 • स्पृश्य = अस्पृश्य
 • स्वार्थपरायण = स्वार्थविमुख
 • स्वगत = प्रकट 
 • स्पृह = निस्पृह
 • स्वजाति = विजाति
 • स्वार्थी = निस्स्वार्थ/निःस्वार्थ
 • स्वीकृत = अस्वीकृत
 • स्मरण = विस्मरण

‘ह’ से शुरू होने वाले शब्द

 • हिंसा = अहिंसा
 • हार = जीत
 • हरा = सूखा
 • हेय = प्रेय/ग्राह्य
 • ह्रास = वृद्धि, विकास
 • ह्रस्व = दीर्घ
 • होनी = अनहोनी
 • हास = रुदन
 • हित = अहित

‘क्ष’ से शुरू होने वाले शब्द

 • क्षणिक = शाश्वत
 • क्षम = अक्षम
 • क्षर = अक्षर
 • क्षुद्र = महान्, विराट्
 • क्षमा = दंड

‘ज्ञ’ से शुरू होने वाले शब्द

 • ज्ञेय = अज्ञेय
 • ज्ञान = अज्ञान
 • ज्ञात = अज्ञात

विलोम शब्द के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों (MCQs) के लिए यहाँ क्लिक करें।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*